Contact


◆Contact: Bi Xianzhen
◆Mobile:13905323640
◆Tel:0532-87755128
◆Fax:0532-87753128
◆Website: www.qdreliance.com, www.tanfordfoods.com
◆Address: No.133,Shuangyuan Road,Chengyang District,Qingdao,China

----------------------------------------------------------------------------